ข่าวประชาสัมพันธ์

13

มี.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

นิสิตในรายวิชาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563

       นิสิตในรายวิชาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับด้านสมุนไพรและการนำไปใช้ให้กับนิสิต ทางอุทยานสิรีรุกขชาติฯ ได้เตรียมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพืชสมุนไพรคอยให้การต้อนรับและให้ความรู้ พร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตได้ สัมผัส ชิม ดม ต้นสมุนไพรพร้อมกับการถามตอบเพื่อให้นิสิตได้ความรู้เพิ่มเติมครบถ้วนตลอดกิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark