ข่าวประชาสัมพันธ์

31

ม.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ศูนย์พัฒนาปฐมวัย นำน้อง ๆ นักเรียนชั้น อนุบาล และน้อง ๆ วัยเตาะแตะ เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 29-31 มกราคม พ.ศ.2563

       สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ศูนย์พัฒนาปฐมวัย นำน้อง ๆ นักเรียนชั้นอนุบาล และน้อง ๆ นักเรียนวัยเตาะแตะ เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมต่างๆ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากน้อง ๆ ยังเด็กเป็นเด็กเล็ก  ทางอุทยานสิรีรุกขชาติฯ จึงได้เตรียมกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของน้อง ๆ เช่น กิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ กิจกรรมเส้นสายระบายสี และกิจกรรมรถรางชมสวน โดยการทัศนศึกษาในครั้งนี้เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนและเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ใกล้ชิดธรรมชาติอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark