ข่าวประชาสัมพันธ์

29

ม.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย นำผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม “พฤฒปัญญา” จำนวน 40 คน เข้าศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563

       สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย นำผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม “พฤฒปัญญา” จำนวน 40 คน เข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยนมหิดล โดยมีวิทยากรให้การต้อนรับและนำผู้สูงอายุเข้าชมสวนสมุนไพร ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รู้จักพืชสมุนไพรต่าง ๆ ซึ่งบางชนิดก็เป็นพืชผักสวนครัวที่หลาย ๆ ท่านก็นิยมนำไปปรุงเป็นอาหารทานในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว นอกเหนือจากการรู้จักชื่อของสมุนไพรแล้วยังได้รู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรชนิดนั้น ๆ อีกด้วย ถึงแม้ว่าผู้ที่เข้าชมในกลุ่มนี้จะเป็นผู้สูงอายุแต่การเดินชมสวนสมุนไพรก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อท่านแต่อย่างใด เนื่องจากอุทยานสิรีรุกขชาติฯ ได้ออกแบบทางเดินภายในสวนสมุนไพรให้สามารถเดินได้อย่างกว้างขวาง ถึงจะต้องนั่งรถเข็นวีลแชร์ก็ยังสามารถเข้าชมได้อย่างแน่นอน

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark