ข่าวประชาสัมพันธ์

26

ม.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษจากโรงเรียนราชวินิตบางเขนเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2563

         คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษจากโรงเรียนราชวินิตบางเขนเข้าทัศณศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางอุทยานฯ ได้จัดขึ้น เช่น กิจกรรมสาธิตทำยาดมสมุนไพร เยี่ยมชมห้องนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและการพัฒนายาสมุนไพร และกิจกรรมเดินชมสวน ซึ่งในครั้งนี้ทางอุทยานฯ ได้จัดกิจกรรมเดินชมสวนโดยน้อง ๆ นักเรียนจะมีเวลาเดินชนสวนกับวิทยากร 1 ชั่วโมงเต็มเลยทีเดียว น้อง ๆ จะมีโอกาสได้สัมผัส ดม ชิม และถามตอบเกี่ยวกับข้อสงสัยที่ น้อง ๆ มีเกี่ยวกับสมุนไพรในอุทยานฯ ได้เลย

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark