ข่าวประชาสัมพันธ์

24

ม.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

รายการเคียงบ่าเคียงไหล่ถ่ายทำรายการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563

         อุทยานฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางรายการเคียงบ่าเคียงไหล่ได้เล็งเห็นความสำคัญของอุทยานฯ ในเชิงเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งรายการ เคียงบ่าเคียงไหล่ เป็นรายการสารคดีวาไรตี้ที่มีรางวัล สื่อมวลชนดีเด่นประเภทรายการโทรทัศน์ จากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เป็นเครื่องการันตี เข้าถ่ายทำรายการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตรจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา บทบาทและหน้าที่ของอุทยานฯ และทางอุทยานฯ ได้เตรียมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องสมุนไพรคอยให้การต้อนรับและบรรยายประกอบตลอดการทำรายการ

ติดตามกำหนดวันออกอากาศผ่านทาง Facebook Page : Sireepark

หรือ หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุทยานฯ ได้บนเว็บไซต์ ของเรา : https://sireepark.mahidol.ac.th/