ข่าวประชาสัมพันธ์

24

ม.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสถาบันปลูกป่านิเวศ ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

         ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสถาบันปลูกป่านิเวศ ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการอุทยานธรรมชาติและความรู้สมุนไพร ทางอุทยานฯ ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ทางอุทยานฯ จะได้ทำการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร และภูมิปัญญาเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ทางอุทยานฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางสถาบันปลูกป่านิเวศ ปตท. เลือกอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติเป็นสถานที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้ และทางอุทยานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของท่านในโอกาสถัดไป

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark