ข่าวประชาสัมพันธ์

08

ม.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563

         วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า นำนักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 115 ท่าน เข้าทัศนศึกษาดูงานสมุนไพรทางการแพทย์ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทางอุทยานฯ ได้จัดเตรียมกิจกรรมสาธิต 2 กิจกรรม เพื่อให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ได้ลงมือทดลองทำด้วยตนเอง ได้แก่ กิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร และกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร นอกจากนี้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ยังได้มีโอกาสนั่งรถรางเข้าชมสวนสมุนไพร เพื่อให้เห็นต้นสมุนไพรและได้เรียนรู้สรรพคุณจากวิทยากรของทางอุทยานฯ นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมท้ายสุดก็คือ เข้าชมห้องนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับความเป็นมาของแพทย์แผนไทย และการพัฒนายาสมุนไพรที่มาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่มีความเป็นมายาวนานของประเทศไทยของเรา

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark