ข่าวประชาสัมพันธ์

12

ธ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นำคณะอาจารย์และนักเรียนจาก Shanghai High School เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นำคณะอาจารย์และนักเรียนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจาก Shanghai High School สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักเรียนจากต่างประเทศได้มีประสบการณ์ตรงในเรื่องแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ทางอุทยานฯ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกความรู้และความสนุกเข้าด้วยกัน เช่น กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร กิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร และเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร โดยทางอุทยานฯ ได้เตรียมวิทยากรคอยให้การต้อนรับและให้ความรู้เป็นภาษาอังกฤษตลอดกิจกรรม

 สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark