ข่าวประชาสัมพันธ์

12

ธ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนสยามสามไตรนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 11 และ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 16 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 29 คนพร้อมคณะครูผู้ดูแลกิจกรรมทัศนศึกษาจำนวน 5 ท่านจากโรงเรียนสยามสามไตร เดินทางเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการทัศนศึกษาในครั้งนี้เด็กๆ ได้มีโอกาสได้เดินชมสวนสมุนไพรพร้อมกับวิทยากรที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับ ชื่อ และสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆ นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้มีโอกาสเข้าชมห้องนิทรรศการถาวรที่จัดแสดงเกี่ยวกับ “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย สู่สากล” ในห้องนิทรรศการนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของแพทย์แผนไทย และการนำสมุนไพรที่มีใกล้ตัวมาใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark