ข่าวประชาสัมพันธ์

11

ธ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์จาก Singapore Management University (SMU) ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับนักศึกษา จำนวน 31 คน และอาจารย์ 1 ท่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 34 ท่าน จาก Singapore Management University (SMU) ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมห้องนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับสมุนไพรและประวัติของแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสลองทำยาดมสมุนไพร และนั่งรถรางชมสวนสมุนไพรโดยมีวิทยากรให้ข้อมูลตลอดกิจกรรม

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark