ข่าวประชาสัมพันธ์

08

ธ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 5 และ 6 จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลเดินทางมาทัศนศึกษา ฯ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2562 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จำนวน 91 คน และครูจำนวน 5 ท่าน เดินทางเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางอุทยานฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองทำและศึกษาอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง เช่น กิจกรรมการเดินศึกษาสมุนไพร เยี่ยมชมห้องนิทรรศการถาวร กิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร กิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร และกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ทางอุทยานฯ ได้จัดวิทยากรที่มากความสามารถคอยให้ความรู้และบรรยายเกี่ยวกับสมุนไพรตลอดทุกๆ กิจกรรมเพื่อเสริมเกล็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ให้น้องๆ นักเรียนนำไปปรับใช้ได้จริงในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark