ข่าวประชาสัมพันธ์

06

ธ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 112 คน และ คณะครูผู้ดูแลกิจกรรมทัศนศึกษาจำนวน 6 ท่าน จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ เดินทางมาทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีจุดประสงค์เพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน และให้นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักกับพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสาธิตยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร และ เข้าชมห้องนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับ “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย สู่สากล” นอกจากน้องๆ นักเรียนจะได้รับความรู้จากวิยากรที่มากความสามารถของทางอุทยานฯ แล้วยังได้รับความสนุกเพลิดเพลินจากการทำกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย ทางอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ให้ความไว้วางใจจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตลอดมา และทางอุทยานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสต้อนรับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์อีกในโอกาสต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark