ข่าวประชาสัมพันธ์

21

พ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

บริษัททัวร์เดสค์บางกอกจำกัด นำกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัททัวร์เดสค์บางกอกจำกัดนำกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล โดย อ.ดร. ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล มาเป็นวิทยากรเพื่อให้การต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับชื่อสมุนไพรชนิดต่าง และวิธีการที่จะสามารถนำไปใช้ประโยนช์ของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด การเยี่ยมชมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรและในเรื่องของแพทย์แผนไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark