ข่าวประชาสัมพันธ์

21

พ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในการทัศนศึกษาครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรม แผงอัดพรรณไม้จิ๋ว โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน และเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark