ข่าวประชาสัมพันธ์

20

พ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เดินทางเข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ในรายวิชาพืชสมุนไพรได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในครั้งนี้ทางอุทยานฯ ได้เตรียมวิทยากรให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และสรรพคุณต่างๆ ของพืชสมุนไพรที่นำมาจัดแสดงในสวนสมุนไพร และห้องนิทรรศการถาวรของอุทยานฯ

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark