ข่าวประชาสัมพันธ์

02

ก.พ.'61

ข่าวกิจกรรม

เด็กและอาจารย์ จากโรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1และวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เด็กระดับชั้นอนุบาล2 และอาจารย์ จากโรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ เข้าทัศนศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของธรรมชาติกับเทคโนโลยี โดยพาเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร และพาเดินชมสมุนไพรไทย เพื่อเด็กๆ ได้เรียนรู้และศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริง

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sireepark