ข่าวประชาสัมพันธ์

14

พ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และคณะครูผู้ดูแลเดินทางมาทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางอุทยานฯ ได้จัดเตรียมกิจกรรมสาธิตทำยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง กิจกรรมรถรางชมสวน และเข้าชมห้องนิทัศการถาวร เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนและได้ลงมือปฏิบัติจริง

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark