ข่าวประชาสัมพันธ์

31

ต.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ด้วยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดสอนวิชา SCPL285 (Plants and People) ปีการศึกษา 2562 โดยได้นำนักศึกษาและอาจารย์จำนวนทั้งหมด 65 คน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อการเรียนรู้ วิจัยและประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการทำงานต่อไปในอนาคต ซึ่งมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เช่น พาชมห้องนิทรรศการถาวร และพาเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark