ข่าวประชาสัมพันธ์

18

ต.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ด้วยทาง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการศึกษาพรรณพืชสมุนไพรตามหลักพฤกษศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้และประสบการณ์ตรงที่นักศึกษาจะได้รับนอกเหนือจากประสบการณ์ในห้องเรียน ทำให้นักศึกษาสามารถจดจำลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรได้ยาวนาน โดยทางมหาวิทยาลัยได้พานักศึกษา จำนวน 55 คน และอาจารย์ เป็นผู้ควบคุม จำนวน 4 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เช่น พาเดินชมห้องนิทรรศการถาวร พาเดินชมสวนสมุนไพรและกิจกรรมศึกษาพืชสมุนไพร (แลปกริ๊ง)

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark