ข่าวประชาสัมพันธ์

16

ต.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเทศบาล4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ด้วยทาง โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) ได้จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในรายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นของเรา เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐม อีกทั้งยังปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิดและภาคภูมิใจในท้องถิ่น โดยทางโรงเรียนได้พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 85 คน และคุณครูจำนวน 8 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เช่น พาเดินชมห้องนิทรรศการถาวร พาเดินชมสวนสมุนไพรและนั่งรถรางชมบรรยากาศ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark