ข่าวประชาสัมพันธ์

31

ม.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (C-IQA) เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเชิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (C-IQA) ประกอบไปด้วย ผู้บริหารและบุคลากรระดับต่างๆ ของสถาบันสมาชิกเครือข่าย เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  โดยพาชมห้องนิทรรศการถาวร และลานสมุนไพรเพื่อผู้พิการ