ข่าวประชาสัมพันธ์

06

ต.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา และอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านชีววิทยา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่3 และชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เปิดโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเปิดโลกทัศน์ของนิสิตให้กว้างไกลยิ่งขึ้น โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรม เดินชมสวนและนั่งรถรางชมบรรยากาศ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark