ข่าวประชาสัมพันธ์

27

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสาธิตพัฒนา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 27 กันยายน 2562 ด้วยทางโรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้จัดโครงการเรียนรู้โลกกว้าง ซึ่งมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และคุณครู ทั้งหมด 51 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องและปลอดภัย สอดคล้องกับวิถีคนไทยในชีวิตประจำวัน โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางพาชมบรรยากาศ กิจกรรสาธิตการทำยาดมสมุนไพร กิจกรรมเมนูสมุนไพร กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติและกิจกรรมแผงอัพรรณไม้จิ๋ว

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark