ข่าวประชาสัมพันธ์

19

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

บุคลากรการแพทย์แผนจีน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 19 กันยายน 2562 สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดทำโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนบุคลากรแพทย์แผนจีน เพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยวิชาการระหว่าง Nanjing Drum Tower Hospital, The Affiliated Hospital of Nanjing University Medical School สาธารณรัฐประชาชนจีน และสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งมีบุคลากร จำนวนทั้งหมด 4 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชม และพาชมห้องนิทรรศการ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark