ข่าวประชาสัมพันธ์

13

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพร ประโยชน์พืชสมนุไพร ซึ่งมีนักเรียนและคุณครู ทั้งหมด 29 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สมุนไพรผ่านกระบวนการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางพาชมบรรยากาศ กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว ทำกิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพลและกิจกรรมทำลูกประคบสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark