ข่าวประชาสัมพันธ์

13

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนโชติกาญจน์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนโชติกาญจน์ ได้จัดโครงการ ซึ่งมีนักเรียนและคุณครู ทั้งหมด 133 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาหาความรู้และนำมาพัฒนาตนเองให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการและนั่งรถรางพาชมบรรยากาศ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark