ข่าวประชาสัมพันธ์

12

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 12 กันยายน 2562  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานที่ ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นปีที่ 4-6 และคุณครู ทั้งหมด 50 คน  เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น รู้จักวิชาชีพทางการวิจัยที่หลากหลาย เห็นคุณค่าและความสำคัญของงาน ด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางพาชมบรรยากาศ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark