ข่าวประชาสัมพันธ์

12

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 12 กันยายน 2562 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการเรื่อง “การศึกษาดูงานด้านสมุนไพรและสิ่งแวดล้อม” โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและสรรพคุณในการดูแลสุขภาพ ตลอดจนวิธีการสกัดสาระสำคัญในสมุนไพร และให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาภาควิชาเคมีชั้นปีที่ 3 พร้อมทั้งอาจารย์ ทั้งหมด 33 คน โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางพาชมบรรยากาศ และกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark