ข่าวประชาสัมพันธ์

05

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

บุคลากร จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 5 กันยายน 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  หน่วยงานของรัฐในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2562 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้บุคลากรได้เปิดโลกทัศน์สู่มุมมองแห่งการเรียนรู้ใหม่ๆ ซึ่งมีบุคลากรของ สสวท. จำนวนทั้งหมด 117 คน โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พาชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางพาชมบรรยากาศ และกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark