ข่าวประชาสัมพันธ์

30

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

คุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนประทุมอนุสรณ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2562 โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ได้เรียนรู้พืชสมุนไพรและปลูกฝังให้รู้จักรักธรรมชาติ ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นประถามศึกษาปีที่ 5 และคุณครู จำนวนทั้งหมด 62 คน โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการและนั่งรถรางพาชมบรรยากาศภายใน

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark