ข่าวประชาสัมพันธ์

29

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาพยาบาลต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วิชาชีพและวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างเสริมประสบการณ์และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ซึ่งมีนักศึกษาต่างประเทศและผู้ประสานงาน จำนวนทั้งหมด 16 คน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร พาชมสวนสมุนไพรและทำยาดมสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark