ข่าวประชาสัมพันธ์

29

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา จาก Yunnan University เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดหลักสูตรภาคฤดูร้อน “Sawasdee Thailand 2019” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ประวัติศาสตร์ไทย ตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โดยพานักศึกษา จาก Yunnan University จำนวน 21 คน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร พาชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวรและทำยาดมสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark