ข่าวประชาสัมพันธ์

26

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

ขอแจ้งปิดการให้บริการ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปิดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562
เนื่องจากมีการดับไฟฟ้า จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการให้บริการและจะเปิดให้บริการ
ตามปกติ ตั้งแต่วันพุธที่ 11 กันยายน 2562