ข่าวประชาสัมพันธ์

25

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ได้เปิดให้มีการสอนรายวิชาพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ โดยพานักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพร กิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะเภสัชวัตถุ ชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark