ข่าวประชาสัมพันธ์

27

ม.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชม พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสมุนไพรไทย โดยพาชมห้องนิทรรศการถาวร และแปลงนานาสมุนไพร