ข่าวประชาสัมพันธ์

09

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้จัดงานปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนำนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 13 ท่าน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  เพื่อเป็นการให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ซึมซับถึงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลและยังได้ช่วยในการประชาสัมพันธ์สวนสมุนไพรให้เป็นที่รู้ใจในสังคม โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark