ข่าวประชาสัมพันธ์

09

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

ประชาชนและเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ประชาชนและเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 190 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดู ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยเทศบาลตำบลนายางได้จัดทำโครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์เทศบาลตำบลนายาง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลและรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในฐานะหมอหมู่บ้านประจำชุมชนได้อย่างถูกต้อง โดยมี ผศ.ดร.ภก. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวรและกิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะเภสัชวัตถุ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark