ข่าวประชาสัมพันธ์

07

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้จัดโครงการ Study Tour Project ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 167 คน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและสนับสนุนส่งเสริมให้ตระหนัก ภูมิใจในคุณค่าวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดโครงการและบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวรและทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark