ข่าวประชาสัมพันธ์

02

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

บุคลากร จากบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 บุคลากร จากอาคารสถานที่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยอง บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เกี่ยวกับระบบการจัดการ การวางผังองค์กรด้านการจัดการภูมิทัศน์ภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ โดยมี ผศ.ดร.ภก. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพรและชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark