ข่าวประชาสัมพันธ์

25

ม.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะนักเรียนและอาจารย์ แลกเปลี่ยนทางการศึกษา จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น. คณะนักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจาก St.-Antonius-Gymnasium(SAG) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ John Monash Science School เครือรัฐออสเตรเลีย ได้เข้าทัศนศึกษาสมุนไพรไทย เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ดูห้องนิทรรศการถาวร และร่วมกันทำกิจกรรม ยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง