ข่าวประชาสัมพันธ์

27

ก.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะนักเรียน จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ได้จัดกิจกรรม “OUT OF THE BOX” ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการรายวิชา ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยความภาคภูมิใจและได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทำกิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark