ข่าวประชาสัมพันธ์

20

ก.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

The Cloud Studio 05 : Herbarium

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์และนิตยสาร The cloud จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สมุนไพรเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ “ดอกไม้เป็นยา” และอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้งตามหลักพฤกษศาสตร์  ในชื่อว่า “The Cloud Studio 05 : Herbarium” โดยมี ผศ.ดร.ภก. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน ผศ.ดร.ภญ. นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ อาจารย์ ดร.ภญ. เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร และคุณอุบลวรรณ บุญเปล่ง  จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดลและบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทำความรู้จัก Herbarium กิจกรรมอัดพรรณไม้ด้วยตัวเอง กิจกรรมงานศิลปะจากดอกไม้แห้งและสีจากธรรมชาติ กิจกรรมเครื่องดื่มสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพรและชมห้องนิทรรศการถาวร โดยมีบรรยากาศภายในกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ความสนุกสนานและได้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร สามารถที่นำกลับไปใช้เป็นประโยชน์ได้จริง

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark