ข่าวประชาสัมพันธ์

19

ก.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Sichuan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ด้วยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Sichuan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 58 คน  โดยพาเข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถรางชมบรรยายกาศสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark