ข่าวประชาสัมพันธ์

28

มิ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ด้วยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และคณะทำงาน จากการประชุม “เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย” ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark