ข่าวประชาสัมพันธ์

28

มิ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 กลุ่มนักเรียนและคุณครู จำนวนทั้งหมด 108 คน จากโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (One day Camp) ประจำปีการศึกษา2562 เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และมีความสามารถในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร สาธิตการทำยาดมสมุนไพร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร ทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว ชมห้องนิทรรศการถาวรและกิจกรรมการขยายพันธุ์สมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark