ข่าวประชาสัมพันธ์

07

มิ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 และคุณครู จากดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าทัศนศึกษา อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 18 คน และคุณครู จำนวน 4 คน จากดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง ในโครงงาน มหัศจรรย์แห่งชีวิต (The miracle of life) มีเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตคน พืช และสัตว์ เพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์ และเห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิต โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร ทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว พาชมห้องนิทรรศการถาวร กิจกรรมทำยาดมสมุนไพรและทำกิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark