ข่าวประชาสัมพันธ์

10

พ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะนักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี เขตภาษีเจริญ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คณะนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และอาจารย์ จากโรงเรียน นานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี จำนวน 37 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้รู้จักชนิดของพืชสมุนไพรใกล้ตัวและเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว โดยมี ผศ.ดร.นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร พาชมสวนสมุนไพร ทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว นั่งรถรางชมสวนสมุนไพรและกิจกรรมอาหารสมุนไพร : ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark