ข่าวประชาสัมพันธ์

08

พ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะนักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงค์โปร์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และอาจารย์ จากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงค์โปร์ จำนวน 67 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาสมุนไพรและปลูกฝังจิตสำนึกในการร่วมกิจกรรมเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม โดยมี ผศ.ดร.นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ อาจารย์ ดร.ดวงใจ ตั้งมั่นในธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร พาชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร กิจกรรมทำลูกประคบสมุนไพรและกิจกรรมการขยายพันธุ์สมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark