ข่าวประชาสัมพันธ์

26

เม.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษา จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าทัศนศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 26 เมษายน 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน รายวิชา กญวก 281 ภูมิปัญญาไทย ทางการเกษตร นำคณะนักศึกษา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพิ่มความรู้ในด้านพืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร ชมนิทรรศการ “สมุนไพรภูมิปัญญาไทย สู่สากล” และสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark