ข่าวประชาสัมพันธ์

25

เม.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทัศนศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 25 เมษายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา VSPA 328 Veterinary Systemic Pharmacology (สพปส 328 เภสัชวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย์) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร ชมนิทรรศการ “สมุนไพรภูมิปัญญาไทย สู่สากล” และสาธิตการทำยาดมสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark